MoneyMoneyHome » 識飲識食優惠情報 » 全線板長、板前增設下午茶時段半價優惠

全線板長、板前增設下午茶時段半價優惠

打印
tT

全線板長、板前增設下午茶時段半價優惠

1.jpg
2012-9-5 01:08


全線板長/板前除宵夜時段, 現加推下午茶時段,超過30款精選壽司同樣半價登場

下午茶驚喜時段係由星期一至五3pm~5:30pm, 個別店舖可能會提早半個鐘開始架。

最低消費$40

詳情click 入: http://www.tasteofjapan.com.hk/news/special_offer.pdf
心有X,自見X。我慶幸每晚都睡得安好。

入得去食就肯定唔止40蚊落樓!

TOP